Tiráž

Identifikace poskytovatele v souladu s oddílem 5 TMG:

Dokas Handelsgesellschaft mbH
Europastraße 23
45888 Gelsenkirchen
Německo

Telefon +49 209 519568-00
Fax +49 209 519568-99

E-mail info@dokas.eu
Web www.dokas.eu

generální ředitel (managing partner)
Marcel Wolf

Místní soud Essen HRB 19318
Sv. č. 111/5749/0492
DIČ. DE814715156

Odpovědnost za obsah ve smyslu § 55 odst. 2 mezistátní smlouvy o vysílání (RStV):
Marcel Wolf
Europastraße 23
45888 Gelsenkirchen
Německo.


Právní oznámení

Dokas neustále kontroluje a aktualizuje informace na těchto webových stránkách. I přes veškerou náležitou péči nemohou být údaje a informace jakéhokoli druhu aktuální. Odpovědnost, záruka nebo jiná odpovědnost za aktuální, správnost a úplnost poskytnutých informací je proto vyloučena.

Totéž platí pro všechny ostatní webové stránky, na které se odkazuje přímo prostřednictvím hypertextového odkazu nebo jakýmkoli jiným způsobem. Společnost Dokas nenese odpovědnost za obsah webových stránek, ke které bylo prostřednictvím takového připojení nebo oznámení dosaženo.

Kromě toho si Společnost Dokas vyhrazuje právo kdykoli provést změny nebo dodatky k poskytnutým informacím.

Obsah, struktura a design webových stránek společnosti Dokas jsou chráněny autorským právem. Duplikace, úprava, prezentace, distribuce, přenos, zveřejnění, prodej, licence, zpracování, odcizení nebo použití informací nebo údajů pro jakýkoli účel, zejména použití textů, částí textů nebo obrazových materiálů, vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti Dokas.