Zřeknutí se

Identifikace poskytovatele v souladu s § 5 TMG:

Dokas Trading Company Ltd.
Europastraße 23
45888 Gelsenkirchen
Německo

Telefon
+49 209 519568-00
Fax +49 209 519568-99
Mail info@dokas.de
Web www.dokas.eu

Řídící partner
Marcel Wolf

Okresní soud v Essenu HRB 19318
St.-č. 111/5749/0492
ČÍSLO DIČ DE814715156

Osoba odpovědná za obsah v souladu s § 55 Odst. 2 RStV:

Marcel Wolf
Europastraße 23
45888 Gelsenkirchen
Německo

 

Právní prohlášení o identitě financujícího
Obsah těchto stránek byl připraven s maximální péčí. Nemůžeme však převzít odpovědnost za nadčasovou přesnost a úplnost informací.

Naše webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky. Vzhledem k tomu, že obsah těchto webových stránek třetích stran je mimo naši kontrolu, nemůžeme za ně přijmout odpovědnost. Odpovědnost za obsah odkazovaných stránek vždy nese poskytovatel nebo provozovatel stránek.

Dokas si vyhrazuje právo provádět změny nebo doplňky připravených internetových stránek kdykoliv a bez další komunikace. Obsah, konfigurace a rozvržení webových stránek Dokas jsou chráněny autorskými právy. Kopírování, úprava, prezentace, distribuce, přenos, publikace, prodej, licencování, editace, oddělování nebo využívání informací nebo údajů bez ohledu na záměr, zejména použití textu, textových složek nebo grafických materiálů, vyžadují předchozí písemný souhlas konzultačního Dokasu.