Informace o ochraně osobních údajů o zpracování osobních údajů

Odpovědná osoba:

Dokas Handelsgesellschaft mbH

zastoupené řídícími partnery:

Marcel Wolf

Leimkugelstraße 7,.45141 Essen, Německo

Telefon: +49 201 522612-0, Fax: +49 201 522612-99, E-mail: info@dokas.eu

Pověřenec pro ochranu osobníchúdajů:

Dennis Kuhlmann, Carl-Zeiss-Str. 38, 47445 Moers, Německo,

Telefon: +49 2841 9814600, E-mail: mail@datenschutz-berater.biz

Účely zpracování a právní základ:

  1. Zpracování údajů probíhá za účelem zahájení smlouvy, plnění smlouvy a zpracování smlouvy o nákupu našeho zboží. Podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR je zpracování vašich údajů nezbytné pro plnění smlouvy.
  2. Zpracování údajů probíhá za účelem našich oprávněných zájmů. To zahrnuje mimo jiné korespondenční údaje pro komunikaci s vámi (poznámky ze schůzky, schůzky atd.), video dozor za účelem ochrany domiciliárních práv, zajištění bezpečnosti IT a provozu IT, kontrolu a optimalizaci postupů pro analýzu potřeb a přímý kontakt se zákazníky, uplatnění právních nároků a obranu právních sporů, opatření pro bezpečnost budov a zařízení (.B např. kontroly přístupu), využití našich Online zákaznický portál. Zpracování je nezbytné k ochraně oprávněných zájmů správce nebo třetí strany, pokud převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.
  3. Zpracování údajů probíhá za účelem zasílání reklamních informací, jako jsou prodejní nabídky a informace o sortimentu. Zpracování vašich údajů probíhá na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst.

Přijímač:

Přístup k osobním údajům v rámci naší společnosti je umožněn oddělením a osobám, které tyto údaje potřebují ke splnění našich smluvních a právních povinností. Údaje jsou dále předávány zpracovatelům, které zaměstnáváme v souladu s čl. 28 GDPR. Patří mezi ně především společnosti z oblasti poskytovatelů IT služeb, likvidace dat, marketing, tisk, kancelářské služby.

 

Kromě toho mohou poskytovatelé doplňkových služeb obdržet údaje na podporu provádění příkazu. Patří mezi ně především společnosti z oblasti poštovních a kurýrních služeb, logistiky, daňového poradenství, čistých telekomunikačních služeb, úvěrových institucí, úvěrových agentur.

Kromě toho může být přenos údajů nezbytný, pokud existují právní nebo úřední povinnosti k předání. Mezi tyto příjemce patří zejména veřejné subjekty a instituce, jako jsou.B úřady nebo daňové úřady.

Převod do třetích zemí:

Předávání osobních údajů příjemcům ve třetích zemích neprobídá.

Doba skladování:

  1. Vaše údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smluvních nebo právních povinností nebo na základě oprávněného zájmu. Pokud jsou tyto základny vynechány, budou data pravidelně mazaná. Výjimky z toho vyplývají, pokud je další zpracování nezbytné pro následující účely:
  • Povinnosti uchovávání a dokazování vyplývající z např. .B. z německého obchodního zákoníku (HGB) nebo daňového řádu (AO) – lhůty pro to jsou až 10 let
  • Promlčecí lhůty, např. .B. podle §§195 ff. německého občanského zákoníku (BGB) – zde jsou lhůty obvykle 3 roky, ale v některých případech mohou být také až 30 let.
  1. Ukládání dat, na kterých je souhlas založen, můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Zpracování, ke kterému došlo před odvoláním, není ovlivněno.
  1. Data z kamerového dohledu jsou uložena po dobu až 72 hodin, aby byla zajištěna účinná ochrana lidí a našeho inventáře. V době odstávky, která vzniká e.B. z důvodu státních svátků, mohou být videozáznamy uchovávány po dlouhou dobu, aby bylo možné uplatnit domiciliární právo a stíhat případné trestné činy.

Vaše práva:

Pokud jsou splněny zákonné požadavky, máte podle článků 15 až 21 GDPR následující práva: právo na informace (článek 15 GDPR), jakož i na opravu (čl. 16 GDPR) nebo vymazání (čl. 17 GDPR) nebo omezení zpracování (čl. 18 GDPR) nebo námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR), jakož i právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR).

Právo podat stížnost u dozorového úřadu:

V souladu s článkem 77 GDPR máte právo stěžovat se u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů není zákonné. Adresa dozorového úřadu odpovědného za naši společnost je:

Státní komisař pro ochranu údajů a svobodu informací Severní Porýní-Vestfálsko

(LDI NRW)

Kavalleriestraße 2-4

40213 Düsseldorf

Telefon: +49 211 38424-0

fax: +49 211 38424-10

E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

Domovská stránka: www.ldi.nrw.de