Ochrana osobních údajů

§ 1 Informace o shromažďování osobních údajů

(1) Následovně vám poskytneme informace o shromažďování osobních údajů při používání naše webové stránky. Osobní údaje jsou všechny údaje, které mohou souviset s vámi osobně, např. jméno, adresa, e-mail adresa, chování uživatele.

(2) Správcem dle čl. 4 odst. 7 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) je společnost

Dokas Handelsgesellschaft mbH
Europastraße 23
45888 Gelsenkirchen
Německo

E-mail: info@dokas.eu

viz naši tiráž.

Můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese datenschutz@dokas.de nebo poštou s dodatkem „pověřenec pro ochranu osobních údajů“.

(3) Pokud s námi navážete kontakt e-mailem, údaje, které nám sdělíte (vaše e-mailová adresa, případně vaše jméno a telefonní číslo), uložíme za účelem zodpovězení vašich dotazů. Data vznikající v této souvislosti vymažeme poté, co již nemusí být uloženy, nebo omezíme jejich zpracování, pokud existují zákonné povinnosti k uchovávání.

(4) Pokud pro jednotlivé funkce naší nabídky použijeme smluvní poskytovatele služeb nebo bychom chtěli použít vaše údaje pro reklamní účely, budeme vás níže podrobně informovat o příslušných procesech. Přitom uvedeme i kritéria stanovená pro dobu uchovávání.

§ 2 Vaše práva

(1) Ve vztahu k vašim osobním údajům máte vůči nám následující práva:

 • právo na informace,
 • právo na opravu nebo výmaz,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo na přenositelnost.

(2) Máte také právo si stěžovat u dozorového úřadu pro ochranu údajů ohledně našeho zpracování vašich osobních údajů.

§ 3 Shromažďování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek

(1) U výslovně informativního využívání webové stránky, tedy když nejste zaregistrováni nebo nám informace nesdělíte jinou cestou, shromažďujeme jen ty osobní údaje, které váš prohlížeč poskytne našemu serveru. Pokud chcete zobrazit naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které jsou technicky nezbytné k zobrazení naší webové stránky a zajištění stability a bezpečnosti (právní základ tvoří čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. f GDPR):

 • IP adresa
 • datum a čas poptávky
 • rozdíl časového pásma ke greenwichskému střednímu času (GMT)
 • obsah požadavku (konkrétní strana)
 • stav přístupu/stavový kód HTTP
 • množství přenesených dat
 • webová stránka, ze které přišel požadavek
 • prohlížeč
 • operační systém a jeho rozhraní
 • jazyk a verze softwaru prohlížeče.

2) Kromě výše uvedených údajů se ve vašem počítači při používání našich webových stránek ukládají soubory cookies. U cookies se jedná o malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem pevném disku a přiřazeny k vámi používanému prohlížeči a skrze které proudí určité informace na místo, které soubor cookie nastavuje (v tomto případě skrze nás). Cookies nemohou realizovat žádné programy nebo přenášet viry na váš počítač. Slouží k tomu, aby byla internetová nabídka vesměs uživatelsky přívětivější a efektivnější.

(3) Použití cookies:

a) Tato webová stránka využívá následující druhy cookies, jejichž rozsah a funkce jsou následovně vysvětleny:

 • Přechodné cookies (k tomu b)
 • Trvalé cookies (k tomu c).

b) Přechodné cookies se automaticky vymažou po zavření prohlížeče. K tomu zejména patří relační cookies. Tyto ukládají takzvanou ID relaci, s jejíž pomocí lze ke společné relaci přiřadit různé požadavky vašeho prohlížeče. Tím může být váš počítač opětovně rozpoznán, jestliže se vrátíte na naši webovou stránku. Relační cookies se vymažou, jestliže se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.

c) Trvalé cookies se automaticky vymažou po zadané době trvání, která se může u jednotlivých cookies lišit. V bezpečnostním nastavení vašeho prohlížeče můžete cookies kdykoli vymazat.

d) Když se přihlásíte jako prodejce, uloží se následující cookies:

 • vybraný jazyk – uložení na jeden den
 • ssouhlas s vyloučením odpovědnosti – cookies platí až do odhlášení, maximálně 1 rok
 • souhlas s používáním cookies – uložení na jeden den
 • dvě cookies pro přihlášení – platné až do odhlášení, maximálně 1 rok

e) Nastavení vašeho prohlížeče můžete nakonfigurovat podle svého přání a např. odmítnout přijetí cookies třetích stran nebo všech cookies. Upozorňujeme, že pak eventuálně nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky.

f) Cookies používáme k identifikaci dalších návštěv, jestliže u nás máte založený účet. V opačném případě byste se při každé návštěvě museli znovu přihlásit

§ 4 Další funkce a nabídky naší webové stránky

(1) Kromě čistě informačního využití našich webových stránek nabízíme přihlašovací údaje prodejce, které můžete v případě zájmu použít. K tomu účelu musíte zpravidla poskytnout další osobní údaje, které používáme k poskytování příslušné služby a pro které platí výše uvedené zásady ke zpracování údajů.

(2) Někdy ke zpracování vašich údajů používáme externí poskytovatele služeb. Tito poskytovatelé byli pečlivě vybráni a pověřeni, jsou vázáni našimi pokyny a pravidelně kontrolováni.

(3) Dále můžeme vaše osobní údaje předat třetím stranám, pokud nabízíme společně s partnery účast na akcích, uzavírání smluv nebo podobné služby. Bližší informace získáte při zadávání vašich osobních údajů nebo jsou uvedeny níže v popisu nabídky.

(4) Pokud mají naši poskytovatelé služeb nebo partneři své sídlo ve státu mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), budeme vás o následcích této skutečnosti informovat v popisu nabídky.

§ 5 Námitka nebo odvolání zpracování vašich údajů

(1) Pokud jste souhlasili se zpracováním svých údajů, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Takové odvolání má vliv na přípustnost zpracování vašich osobních údajů poté, co jste nám odvolání sdělili.

(2) Pokud se budeme při zpracování vašich osobních údajů opírat o zvážení zájmů, můžete proti zpracování vznést námitku. Toto je ten případ, když není zpracování potřebné k plnění smlouvy s vámi. Při uplatňování takové námitky vás prosíme, abyste vysvětlili důvody, proč bychom neměli zpracovávat vaše osobní údaje tak, jak jsme to dělali. V případě vaší oprávněné námitky situaci prozkoumáme a buď zastavíme, popř. upravíme zpracování údajů nebo vám představíme naše přesvědčivé důvody, na jejichž základě budeme pokračovat ve zpracování.

(3) Samozřejmě můžete kdykoli odmítnout zpracování vašich osobních údajů za účelem reklamy a analýzy dat. O svých námitkách týkajících se reklamy nás můžete informovat následovně: Dokas Handelsgesellschaft mbH, Leimkugelstraße 7, 45141 Essen, e-mail datenschutz@dokas.de, fax +49 (0)201 522612-99

§ 6 Použití přihlášení prodejce

(1) Chcete-li využít nabídek v našem přihlášení prodejců, je nutné poskytnout vaše firemní údaje a osobní údaje kontaktní osoby, které potřebujeme (pokud je to technicky možné) pro zpracování objednávek a naší obchodní korespondence.

Povinná pole jsou: firma, jméno, příjmení, adresa, PSČ, obec, země, e-mailová adresa. Uložíme údaje uvedené v přihlášení prodejce. Vámi uvedené údaje zpracujeme k realizaci našeho obchodního vzduchu a k vyřízení vašich budoucích objednávek. Příslušný právní základ tvoří čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. b GDPR.

Také můžeme zpracovat vámi uvedené údaje, abychom vás informovali o dalších zajímavých výrobcích z našeho portfolia nebo abychom vám mohli zasílat e-maily s technickými informacemi.

(2) Z důvodu požadavků obchodního a daňového práva jsme povinni ukládat vaši adresu, údaje o platbě a objednávce po dobu deseti let. Avšak po dvou letech, kdy není obchodní vztah aktivní, omezíme zpracování osobních údajů, tzn., že vaše údaje budou použity pouze za účelem splnění zákonných povinností.