Sir James je terapeutický pes, který pravidelně doprovází do třídy svou paničku Felicitas, učitelku na střední škole v Korutanech. Jako přítel, pomocník při učení a často i utěšitel duší pomáhá studentům najít cestu zpátky ke školní výuce, na níž se mnohdy v posledních měsících ztratili během bouřlivé koronavirové krize. Od nynějška je také velkou oporou dětem v první třídě a pomáhá jim zejména se čtením a sociálním učením.

Jsme přesvědčeni, že tato neobvyklá práce si zaslouží „odměnu". A v odměnách jsme dobří! Samozřejmě rádi pro tuto srdeční záležitost poskytneme zákusek.